Utrzymanie czystości.

W ramach naszej działalności sprzątamy różnego rodzaju nieruchomości - są to obiekty:

  • Biurowe
  • Handlowe
  • Mieszkalne
  • klatki schodowe

Zakres prac przy sprzątaniu klatek schodowych, polega na:

  • Cotygodniowe utrzymanie porządku i czystości na korytarzach, klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych, oraz pomieszczeń wspólnego użytku.
  • Cotygodniowe mycie drzwi, lamperii, kloszy oświetleniowych, skrzynek na listy, poręczy i innych sprzętów znajdujących się w budynku.
  • Kwartalnie gruntowne sprzątanie z myciem okien
  • Innych czynnościach ustalonych z klientem

Standardowa cena to 18 zł od lokalu/miesiąc

Numer konta do wpłat za sprzątanie klatki schodowej: 50 1090 1359 0000 0000 3524 8686

 

 

Tereny zewnętrzne - całoroczne pielęgnacja terenów zielonych oraz utrzymanie porządku na ciągach komunikacyjnych - czyli:

- Zamiatanie chodników placów zabaw i parkingów samochodowych,

-  Pielęgnacja terenów zielonych,

- Grabienie liści,

- Odśnieżanie, odmrażanie i posypywanie kruszywem ciągów komunikacyjnych.

profit@profitnieruchomosci.pl


506 676 674