Wycena nieruchomości.

Firma PROFIT – Nieruchomości, oferuje sporządzanie operatów szacunkowych i ekspertyz

przez specjalistów
z PAŃSTWOWĄ LICENCJĄ RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO.

Operaty szacunkowe wykonywane przez naszą firmę dla dowolnej nieruchomości służą do następujących celów:

  • określenia stanu i wartości nieruchomości (mogącej posłużyć do zabezpieczeń hipotecznych, odszkodowań, oraz do celów sprzedaży, aportu, podatków, spadków, darowizn i innych),
  • określenia statusu prawnego gruntów i budynków trwale z nim związanych,
  • ocenę zużycia technicznego zabudowy,
  • oszacowaniu wartości służebności przesyłu,

Firma PROFIT - nieruchomości w ramach wykonania operatów szacunkowych proponuje następujące ceny: 

- Niezabudowane nieruchomości gruntowe, lub typowe nieruchomości pod zabudowę:

- Oszacowanie lokalu mieszkalnego:

- Wycena nieruchomości zabudowanej (np budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z gruntem):

- Oszacowanie nieruchomości zabudowanej kilkoma obiektami budowlanymi:

od 400 złotych,

od 500 złotych,

od 700 złotych,

od 1000 złotych.

Do powyższych cen należy dodać 23 % podatku VAT.

Nieruchomości wyżej niewymienione podlegają odrębnej kalkulacji.

Powyższa oferta jest orientacyjna i może podlegać negocjacji - w zależności od szczegółowych warunków wykonania operatów.

Termin wykonania zlecenia od 3 dni - w zależności od zapotrzebowania.