Zarządzanie nieruchomościami.

Firma PROFIT zatrudnia wyłącznie specjalistów z PAŃSTWOWĄ LICENCJĄ ZARZĄDCY
NIERUCHOMOŚCIAMI, nadaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Oferujemy pełen zakres usług pozwalających na realizację celów właścicieli nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.

Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi: (wspólnoty mieszkaniowe).

Firma PROFIT - nieruchomości oferuje Państwu rzetelne usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej.

Oferujemy pełen zakres usług pozwalających na realizację celów Wspólnoty Mieszkaniowej. W ramach zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową oferujemy:

  • Dopełnienie formalności prawnych przy organizacji Wspólnoty Mieszkaniowej, (mn. władze Wspólnoty (Zarząd), NIP, REGON, statut, rach. bankowy, ubezpieczenie budynku, korzystne umowy z dostawcami),
  • Minimalizację kosztów utrzymania budynku (nowoczesne gospodarowanie)
  • Dbanie o estetykę budynku i sprawne funkcjonowanie wszystkich urządzeń technicznych (brama, domofony, C.O. wentylacja itp.)
  • Obowiązkowe okresowe kontrole techniczne, utrzymanie czystości i zabezpieczenie nieruchomości, konserwacja urządzeń technicznych,
  • Pozbawienie ciążącej na Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej odpowiedzialności za nieruchomość, oraz przejęcie obowiązków związanych z utrzymaniem nieruchomości, (jednak zgodnie z decyzją Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej),
  • Rozliczenia finansowe związane z dostawą mediów do budynku, - Obsługę rachunkową Wspólnoty Mieszkaniowej, - Przeprowadzanie niezbędnych remontów i napraw,
  • Przygotowanie, organizacja i obsługa obowiązkowego zebrania współwłaścicieli budynku,
  • Pełną dyspozycyjność po godzinach pracy i dojazd zawsze "na telefon",
  • Miłą i profesjonalną obsługę, oraz partnerską atmosferę współpracy,
  • Oraz inne uzgodnione z Wspólnotą Mieszkaniową czynności,

Cena wyjściowa za ww usługi wynosi 45 gr./m² powierzchni użytkowej budynku i może ulec zmianie w drodze negocjacji.

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi.

Optymalizacja wykorzystania nieruchomości poprzez zastosowanie elementów rynkowych:

- Dzierżawy, wynajem, sprzedaż,
- Plany marketingowe w celu pozyskania najemców,
- Programy rentowności najmowanych pomieszczeń,
- Administrowanie i analizowanie procesu najmu, określenie poziomu stawek czynszu.
- Zapewniamy zwiększenie rentowności zarządzanych nieruchomości.

Opracowujemy systemy minimalizacji kosztów utrzymania budynków przez właścicieli:

- Nadzór nad dostawami i odbiorem energii elektrycznej, gazu, wody,
oraz odprowadzaniem ścieków i wywozem śmieci,
- Nadzorowanie wykonawców wykonujących prace remontowe i konserwacyjne,
- Poprawa ekonomiki budynku (centralne ogrzewanie).

Obsługa finansowa nieruchomości:

- Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
- Planowanie budżetów,
- Prowadzenie inwestycji.

Oferujemy utrzymanie estetyki budynku - podnosząc jego atrakcyjność, wdrażamy programy zabezpieczeń i ochrony, ubezpieczenia, inne.